Strefa pacjenta

Wybielanie dla par w Walentynkowej cenie

 

 • Co trzeba zrobić?

Zadzwoń do naszej kliniki podaj recepcjonistce hasło "Podwójnie biały uśmiech" i umów się na termin, w którym możecie skorzystać RAZEM z zabiegu wybielania. Dzięki połączeniu metody w systemie Prevdent oraz metody nakładkowej uzyskamy doskonały efekt białych zębów.

 • CENA:

2000 zł za parę zamiast 3600 zł

*cena regularna za wybielanie lampą plus metodą nakładkową 1800 zł za osobę

 

 • Regulamin Promocji „Podwójnie biały uśmiech”

 

 1. Organizatorem Promocji jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od dnia 13.02.2018r. do 28.02.2018 r.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja skierowana jest do klientów Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Bielsku-Białej przy ulicy Jana III Sobieskiego 185 (dalej „Klinika”).
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć osobę zamierzającą skorzystać z usług Kliniki.
 5. Promocja polega na możliwości skorzystania z obniżenia ceny wykonania usługi stomatologicznej polegającej na wybielaniu zębów w gabinecie lampą Prevdent w połączeniu z metodą nakładkową (w zestawie 1 strzykawka)  (dalej „Usługa”), z której to Klient korzysta poprzez przekazania hasła "Podwójnie biały uśmiech" w trakcie rejestracji w recepcji Kliniki.
 6. Obniżka ceny wynikająca z promocji jest jednorazowa i wynosi 1000 zł /osobę (zamiast 1800 zł).
 7. Warunkiem skorzystania z promocji jest zapisanie się pary na zabieg wybielania zębów na ten sam dzień .
 8. Informacja o obniżce zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.dental-care.pl.
 9. Skorzystanie z Promocji na warunkach określonych w pkt. 5 Regulaminu możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 10. Promocja nie łączy się z obniżką ceny, do której uprawnia Karta Stałego Klienta. W przypadku posiadania Karty Stałego Klienta, Klient przed wykonaniem usługi wybiera obniżkę wynikającą z programu lojalnościowego bądź wynikającą z niniejszego Regulaminu Promocji. 
 11. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 12. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.